SME25

Play Video

Popis projektu

Očarenie vesmírom, univerzom, fyzikálnymi javmi, na základe ktorých funguje svet, nebýva v súčasnosti každodennou záležitosťou. Práve fascinácia vecami, ktoré sa zdajú byť normálne a všedné, no sú základnou podmienkou nášho bytia, sa stala pre tvorcov určujúcim momentom.

Vizuálne silná inscenácia, ktorá pracuje práve s esenciami vzniku života a jeho zákonitostí. Samota ľudstva je premieňaná do čistej vizuálnosti pohybu, obrazu, hudby a všadeprítomného hlasu rozprávača alebo vševediacej entity, ktorá daný stav komentuje. Stav, v ktorom sa svet mení zo stvorenej civilizácie na civilizáciu stvoriteľskú. Dvojica postáv – muž a žena – zosobňuje dva póly jedného sveta, v ktorých začínajú platiť pravidlá, ktoré si tvorí a prispôsobuje samotný človek.

Inscenácia zachytáva neuveriteľné zmeny, ktoré svet zaznamenal pred stvorením človeka, a revolúciu, ktorú svet zaznamenal pri zrode ľudskej civilizácie. Človek ako súčasť stvorenstva sa hýbe v nemom obdive nad svetom, ktorý ho presahuje. Jeho naliehavá snaha stať sa nie pozorovateľom, ale strojcom celého mechanizmu, ho môže ťahať ku dnu. Znepokojivé otázky, na ktoré nepoznáme odpoveď, len cítime nutkanie si ich klásť.

Podrobnosti

Klient: Debris company
Dátum: 24.02.2017, Bratislava
Svetlo a scéna: Jan Ptačin
Technické info: Panasonic 16.000 L
Hudba: Jozef Vlk
Choreografia: Stanislava Vlčeková
Účinkujú: Stanislava Vlčeková, Peter Csero