Debris Company Kolísky

Debris Company Kolísky

Popis projektu

Situacionistická hra, ktorá je výkladom pôvodnej hry známej Slovenskej dramatičky a poetky Jany Bodnárovej. Autorka v nej analyzuje patriarchálny svet, v ktorom sa jej ženské postavy pohybujú, blúdia a kde si strážia svoje súradnice, ktoré im v tejto zóne vymedzujú hranice správania sa. Hra je metaforickou krajinou naplnenou drsnými obrazmi a protikladmi- súčasnými, aj minulými a do tejto zóny je umiestnený aj poetický výklad tejto hry – spomienky na minulosť /rodina, vojna, šialenstvo/ sú pretkané súčasnými vzťahmi /rodina, materializmus, sex/ a vytvára tak paralelné a paradoxné konštatovanie – kým kedysi sa rodina rozpadala kvôli vojne, dnes sa rozpadá kvôli peniazom.

Podrobnosti

Klient: Debris Company
Dátum: 2012, Bratislava, Slovenská Republika
Technické info: Optoma 3.200 L

  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky
  • Debris Company Kolísky